Finvinyl- het succes van zelfklevende coatings- Duurzaam
duurzaam deurcoatings


Duurzaam LCA

Het gebruik van zelfklevende folie geeft 50-80% minder LCA (Life Cycle Assessment)vergeleken met verf, gemeten op basis van ISO14040.

Life Cycle Assessment (LCA)
Milieugerichte LCA is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking.

Milieubeoordeling
Aanvankelijk is LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Het milieukeur berust daar bijvoorbeeld op. LCA kan echter veel breder worden ingezet. Zodra de levenscyclus een rol speelt of een milieuprofiel gewenst is, wordt LCA interessant.

duurzaam co2 besparing

co2 reductie duurzaam